Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

pestkaa
0790 59d8
Reposted fromslodziak slodziak viarainbow11 rainbow11

January 21 2015

4331 bc6c
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viablondi blondi

January 14 2015

pestkaa
5820 e3f7

December 22 2014

0025 6285 500

whereyouleadme:

Oh my heart

Reposted fromtron tron viaonlyfaint onlyfaint

December 15 2014

pestkaa
4520 a345
Reposted fromskatrix skatrix viamezzanine mezzanine

December 07 2014

pestkaa

November 01 2014

pestkaa
6520 9907 500
Reposted frompomimo pomimo viaonlyfaint onlyfaint
pestkaa
yes caffeine, yes I do
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaonlyfaint onlyfaint
pestkaa
4193 d01c

October 14 2014

pestkaa
7552 cf9d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette
pestkaa
1354 86b3 500

August 27 2014

pestkaa

August 26 2014

pestkaa
Reposted frompanimruk panimruk viaepidemic epidemic

August 24 2014

pestkaa
8726 fdcc 500
Reposted fromDoopamina Doopamina

August 01 2014

pestkaa
2182 c6d5
Reposted fromcalifornia-love california-love viaFroggy Froggy
9311 fa93 500
Reposted fromkattrina kattrina viaviva-salvadore viva-salvadore
pestkaa
Reposted fromshakeme shakeme viamilky-mist milky-mist
pestkaa

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.


— Sherry Argov
Reposted fromtinks tinks vianeedtochange needtochange
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl